C Ô N G T Y C Ơ K H Í T N T À I
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
Danh mục sản phẩm
Cơ Khí Công Trình - Lắp MáyCơ Khí Chế Tạo Chuyền Băng TảiCơ Khí Gia Công InoxCHẾ TẠO MÁY CHIẾT RÓTMài Dao Cắt Công Nghiệp
Tìm kiếm

Hỗ trợ

Email : cokhitantai@gmail.com

Lượt truy cập: 505,388
Đang online: 6
Lịch

MARICO SOUTH EAST ASIA

 • Slide name

  /images/2017/08/dsc_1310-jpg-181.jpg

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0367.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0706.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0711.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0715.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0724.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0725.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0726.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0728.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0729.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0732.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0733.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0734.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0735.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0743.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0744.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0745.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0746.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0747.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0748.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0749.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0750.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0751.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0752.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0754.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0757.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0760.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0761.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0780.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0783.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0784.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0795.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0796.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0797.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0798.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0800.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0801.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0802.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0805.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0806.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0813.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0814.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0815.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0831.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0832.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0833.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0837.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0838.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0872.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0873.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0874.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0938.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0939.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0941.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0944.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_0973.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_1061.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_1080.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_1196.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_1198.JPG

  Information

 • Slide name

  /images/DSC_1307.JPG

  Information

 - Thiết kế- chế tạo - lắp đặt 04 Bồn 100 m3

- Thiết kế- chế tạo - lắp đặt Bồn 10T Mixer

- Thi công lắp đặt hệ thống Bơm và đường ống

 

Video clip
 • Kimberly-clark
 • American standard
 • Syngenta
 • Colgate
 • Pepsi
 • Coca co la
 • UNILEVER
 • Nestlé
 • F.I.T group
 • AMWAY COMPANY
 • LavieWater
 • Procter & Gamble Company
 • AB- InBev VietNam
 • WATTENS VIETNAM CO., LTD.
 
Design by Vision Co Ltd

Copyright @ 2010 Tai Tai Company. Powered by Tan Tai Company
Địa chỉ: Đường DT 743 - Khu Phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
ĐT:
84-0274-3710640 , FAX : 84-0274 -3789830
Email: cokhitantai@gmail.com
Website: http://cokhitantai.com